Thông tin Cookie

Chúng tôi sử dụng các công nghệ trên các trang web của chúng tôi để thu thập thông tin giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn. Trong Chính sách cookie này, chúng tôi đề cập đến các công nghệ này. Chính sách này giải thích các loại cookie khác nhau được sử dụng trên trang web của chúng tôi và cách bạn có thể kiểm soát chúng.

A. Cookie là gì?
B. Vì sao chúng tôi sử dụng Cookie? 
C. Chúng tôi sử dụng những Cookie nào? 
D. Tôi có thể nhận thêm thông tin ở đâu? 
E. Tôi có những lựa chọn Cookie nào?

Cookie là một mẩu dữ liệu nhỏ (tệp văn bản) mà một trang web – khi được người dùng truy cập – yêu cầu trình duyệt lưu trữ trên thiết bị của bạn để ghi nhớ thông tin về bạn, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ hoặc thông tin đăng nhập. Những cookie này được đặt bởi chúng tôi và được gọi là cookie của bên thứ nhất.  

Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie của bên thứ ba – là cookie từ một tên miền khác với tên miền của trang web bạn đang truy cập – cho các mục đích khác.   

Nếu bạn chỉ đóng banner này của chúng tôi, chỉ những cookie thiết yếu được lưu trữ. 

B. Vì sao chúng tôi sử dụng Cookie? 

Khi bạn truy cập trang web, chúng tôi có thể lưu trữ hoặc truy xuất thông tin trên trình duyệt của bạn, thường ở dạng cookie. Thông tin này có thể là về việc sử dụng, các tùy chọn của bạn, thiết bị của bạn hoặc được sử dụng để làm cho trang web hoạt động như bạn mong đợi.  

Bằng cách xem các tiêu đề danh mục khác nhau, bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về danh mục cookie, cũng như cho phép hoặc từ chối các cookie đó. Bạn có thể chọn không cho phép một số loại cookie; tuy nhiên, bạn nên biết rằng việc chặn một số loại cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web và các dịch vụ chúng tôi có thể cung cấp.  Chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích sau: 

  • Cực kỳ Cần thiết  :Những cookie này rất cần thiết để cho phép bạn sử dụng trang web. Không có những cookie này, chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu.  

Cơ sở pháp lý của chúng tôi để xử lý các cookie đó là lợi ích hợp pháp của chúng tôi (Điều 6(1)(f) GDPR). Lợi ích hợp pháp của chúng tôi là khả năng vận hành trang web của chúng tôi một cách thành công. 

  • Phân tích : Những cookie này thu thập thông tin về mức độ sử dụng trang web của bạn, bao gồm tần suất và các trang bạn truy cập. Điều này giúp chúng tôi đo lường và cải thiện hiệu suất của trang web. 

  • Tiếp thị :Những cookie này được sử dụng để cung cấp quảng cáo phù hợp hơn với bạn và sở thích của bạn, đồng thời đo lường sự thành công của chiến dịch quảng cáo. Thông tin được thu thập thông qua các cookie này được chia sẻ với các nhà quảng cáo. 

Cơ sở pháp lý của chúng tôi để xử lý các cookie này là sự đồng ý của bạn (Điều 6(1)(a)). Bạn có thể rút lại sự đồng ý này bất cứ lúc nào (và quyết định này sẽ có hiệu lực từ thời điểm đó trở về sau) bằng cách truy cập cài đặt trình duyệt của bạn hoặc bằng cách thay đổi cài đặt mặc định do chúng tôi cung cấp. Bạn cũng có thể liên hệ với Nhóm Quyền riêng tư của chúng tôi qua phần thông tin chi tiết liên hệ được cung cấp trong Tuyên bố về Quyền riêng tư Trực tuyến của chúng tôi hoặc dataprivacy@adm.com.  

  • Cực kỳ Cần thiết 

Những cookie này là cần thiết để trang web hoạt động và không thể tắt trong hệ thống của chúng tôi. Chúng thường chỉ được thiết đặt để đáp lại các hành động do bạn thực hiện (lên tới mức yêu cầu dịch vụ), chẳng hạn như đặt tùy chọn quyền riêng tư, đăng nhập hoặc điền vào biểu mẫu. Bạn có thể thiết đặt để trình duyệt chặn hoặc cảnh báo bạn về những cookie này, nhưng một số phần của trang web có thể sẽ không hoạt động nếu không có chúng. 

  • Chức năng

Những cookie này cho phép chúng tôi cải thiện và cá nhân hóa chức năng của trang web. Chúng có thể được kích hoạt bởi các nhóm của chúng tôi hoặc bởi các bên thứ ba có dịch vụ được sử dụng trên các trang của trang web của chúng tôi.

  • Phân tích 

Những cookie này cho phép chúng tôi đếm số lượt truy cập và nguồn lưu lượng truy cập, vì vậy chúng tôi có thể đo lường và cải thiện hiệu suất của trang web. Chúng giúp chúng tôi biết trang nào phổ biến nhất và trang nào ít phổ biến nhất, và xem cách mà các khách truy cập di chuyển xung quanh trang web. Tất cả thông tin mà các cookie này thu thập thường ở dạng tập hợp và do đó là thông tin ẩn danh.  

  • Tiếp thị 

Những cookie này được sử dụng để cung cấp quảng cáo phù hợp hơn với bạn và sở thích của bạn. Chúng thường được đặt bởi các mạng quảng cáo với sự cho phép của chúng tôi. Chúng nhớ rằng bạn đã truy cập một trang web và thông tin này được chia sẻ với các tổ chức khác, ví dụ như các nhà quảng cáo

D. Tôi có thể nhận thêm thông tin ở đâu? 

Trong trường hợp áp dụng GDPR, bạn có thể tìm thôngtin về bên kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn, Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, người nhận dữ liệu cá nhân của bạn, hoạt động chuyển dữ liệu ra quốc tế, quyền dữ liệu cá nhân của bạn và thông tin quan trọng khác trong Tuyên bố về Quyền riêng tư Trực tuyến của chúng tôi.   

Cài đặt cookie mặc định được đặt theo yêu cầu pháp lý và dựa trên vị trí của bạn, như được xác định bởi địa chỉ IP. Nếu bạn đóng biểu ngữ, cài đặt mặc định sẽ được áp dụng. Xóa cookie trình duyệt của bạn để xóa mọi cookie được lưu trữ.

Bằng cách xem các tiêu đề danh mục khác nhau ở trên, bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về các danh mục cookie và cookie trên các trang web của chúng tôi. Truy cập liên kết “Cài đặt cookie” của trang web để cho phép hoặc từ chối các cookie như vậy. Bạn có thể chọn không cho phép một số loại cookie; tuy nhiên, bạn nên biết rằng việc chặn một số loại cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web và các dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp, hãy truy cập trang danh sách cookie để biết thêm thông tin.