Chào mừng bạn đến với ADM, nhiệm vụ của chúng tôi là làm cho cuộc sống số của bạn dễ dàng hơn và được bảo mật. Chúng tôi đang phát triển các công nghệ cho phép bạn giữ quyền kiểm soát thông tin của mình trực tuyến. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là bạn là chủ sở hữu duy nhất của dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi đã thêm cổng thông tin này vào tất cả các trang web của chúng tôi để giúp bạn truy cập dễ dàng vào Chính sách bảo mật của chúng tôi, Thông báo về Cookie & để cung cấp cho bạn khả năng gửi yêu cầu đến nhóm hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ rất vui khi được giúp đỡ bạn.