Online prohlášení o ochraně osobních údajů

A. ÚVOD
B. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD
C. OBECNÉ INFORMACE

A. ÚVOD

1. Přehled

Zavazujeme se chránit důvěrnost, přesnost a neporušenost veškerých osobních údajů, které nám poskytnete. Vždy se snažíme chránit údaje před odcizením, ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním a/nebo změnou. Shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou relevantní pro naše popsané účely.

2. Působnost

Toto online prohlášení o ochraně osobních údajů (dále uváděno jako „prohlášení“) bylo vytvořeno pro všechny uživatele webových stránek, dodavatele, zákazníky a/nebo třetí strany a jeho účelem je poskytnout příslušné informace a prokázat, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány zákonným a odpovědným způsobem.

Prosím berte na vědomí, že některé informace platí pouze v případě, že se na vás vztahuje Nařízení EU 2016/679 (dále jen „GDPR“). GDPR se na vás vztahuje, pokud je zpracovávání vašich osobních údajů prováděno v souvislosti s činnostmi příslušné instituce v Evropské unii nebo dochází-li k nabízení zboží nebo služeb nebo sledování vašeho chování a sídlíte v Evropské unii.

3. Správce údajů

Správce vašich osobních údajů je subjekt odpovědný za webové stránky, které jste navštívili. Informace o správci údajů naleznete v příslušném prohlášení o vyloučení odpovědnosti. Vždy nás můžete kontaktovat pomocí níže uvedených údajů a zjistit další informace o správci vašich osobních údajů nebo se na nás obrátit ohledně jakýchkoli jiných obecných dotazů nebo záležitostí.

Vedoucí Ochrany Osobních Údajů (EU Data Protection Officer)

c/o ADM Germany GmbH

Ferdinandstraße 5

20095 Hamburk

Německo

Telefon: 0049 (0) 40 3013 774

E-mail: PrivacyEU@adm.com

B. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD

Níže naleznete informace o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, jaký je účel našeho zpracování a případně i právní základ podle GDPR:

1. UŽIVATELÉ WEBOVÝCH STRÁNEK

1.1 Používání webových stránek

Účelem našeho zpracování je:

 • technické zajištění a optimalizace našich stránek,
 • porozumění vašim zájmům,
 • poskytování informací, produktů a služeb,
 • personalizovaná reklama.

Některé technické údaje jsou námi vždy zpracovány při návštěvě našich stránek.

Právním základem pro naše zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, přičemž našimi oprávněnými zájmy je úspěšné technické zajištění našich webových stránek, bezpečnost IT, porozumění zájmům uživatelů, poskytování informací a personalizovaná reklama.

1.2 Komunikace, stahování a kalkulačky 

Účelem našeho zpracování je:

 • umožnit vám použití našeho kontaktního formuláře,
 • umožnit vám kontaktovat nás přímo prostřednictvím vámi uvedené e-mailové adresy, a
 • umožnit vám stahovat materiály odpovídající vašim zájmům nebo používat kalkulačky související s informacemi o krmivech, které poskytujeme.

Právním základem pro naše zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Našim oprávněným zájmem je být s vámi v kontaktu a umožnit vám stahování příslušných materiálů.

1.3 Kariéra

Účelem našeho zpracování je:

 • umožnění a posouzení vaší žádosti o zaměstnání,
 • další kontakt s vámi.

Právním základem pro naše zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR nebo jiné národní právní předpisy, které umožňují zpracování údajů o uchazečích o zaměstnání. Pokud je takový právní základ uplatňován, budeme vás o tom informovat samostatně.

1.4 Elektronický obchod (nákupy na webu)

Účelem našeho zpracování je:

 • umožnění vašeho nakupování,
 • spravování objednávek, a
 • kontakt s vámi.

Právním základem pro naše zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

1.5 Portály

Účelem našeho zpracování je:

 • umožnění vašeho přístupu na naše portály,
 • nákup produktů a správa vašich objednávek,
 • stahování zdrojů a přístup k nim, a
 • služby zákazníkům a komunikace s nimi.

Je-li mezi námi a vámi uzavřena smlouva, je právním základem našeho zpracování vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Není-li taková smlouva uzavřena, právním základem pro naše zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Našim oprávněným zájmem je schopnost poskytovat vám náš portál, umožňovat vaše nákupy, poskytovat informace podle vašich zájmů a udržovat s vámi kontakt.

1.6 Newsletter

Zaregistrujete-li se k odběru našeho newsletteru a souhlasíte s tím v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, budeme používat vaši e-mailovou adresu, na kterou vám budeme pravidelně zasílat newsletter a související propagační materiály. Pro příjem našeho newsletteru stačí vyplnit pouze povinná pole. Další vámi poskytnuté informace použijeme pouze k přizpůsobení našich služeb vaší praxi.

Odběr našeho newsletteru můžete kdykoli zrušit kliknutím na uvedený odkaz zaslaný s každým newsletterem. Případně můžete kdykoli odeslat žádost o zrušení odběru na adresu: PrivacyEU@adm.com.

1.7 Externí odkazy

Naše webové stránky mohou poskytovat odkazy na externí weby. Můžete být pozváni ke sdílení našich stránek a/nebo obsahu na svém vlastním profilu. Toto je však zcela dobrovolné a dochází k tomu po kliknutí na odkazy

Po kliknutí na jeden z těchto odkazů budete přesměrováni z našeho webu a přejdete na webovou stránku organizace nebo společnosti, kterou jste si vybrali. I když mezi našimi a těmito cizími webovými stránkami existuje spojení, nemůžeme vykonávat jakoukoli kontrolu nad propojenými webovými stránkami, ani nelze předpokládat, že schvalujeme aktivity na těchto webových stránkách. Není-li výslovně uvedeno jinak, toto prohlášení neupravuje postupy pro shromažďování a používání údajů prostřednictvím těchto webových stránek a nemůžeme zajistit, aby byly v souladu s normami pro ochranu osobních údajů uvedenými v tomto prohlášení.

Pokud navštívíte cizí web prostřednictvím odkazu na našem webu, měli byste se seznámit s postupy ochrany osobních údajů těchto webových stránek.

1.8 Cookies

Na našich webových stránkách používáme banner upozorňující na cookies, který vám umožňuje spravovat předvolby cookies a souhlasit s případnými nepovinnými cookies před jejich aktivací. Prosím berte na vědomí, že potřebné cookies nelze tímto nástrojem deaktivovat. Další informace o souborech cookies najdete v našem speciálním prohlášení o souborech cookies.

2. ZÁKAZNÍCI, DODAVATELÉ, PARTNEŘI A VEŘEJNOST

2.1 Řízení smluvního vztahu

Účelem našeho zpracování je:

 • správa kontaktních osob,
 • umožnění plnění smluvního vztahu a plnění smluvních práv a povinností,
 • umožnění komunikace.

Právním základem pro naše zpracování v případě přímého smluvního vztahu je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Neexistuje-li žádný přímý smluvní vztah, naším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem na zpracování zahrnuje správu kontaktních osob pro komunikaci a péči o zákazníka, plnění smluvního vztahu a souvisejících práv a povinností a komunikace.

2.2 Marketing

Účelem našeho zpracování je:

 • zasílání marketingových materiálů, jako jsou e-maily a/nebo newslettery,
 • umožnění zapojování se do soutěží o ceny nebo jiných propagačních nabídek,
 • zasílání technických informací a/nebo aktualizací podle právních předpisů.

Pokud jste nám poskytli svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro marketingové účely, je naše zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud jste si u nás v minulosti zakoupili zboží nebo služby, můžeme vám zasílat podobné propagační materiály v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – naším oprávněným zájmem je propagace našich produktů.

C. OBECNÉ INFORMACE

1. Příjemci vašich osobních údajů

Zde najdete informace o příjemcích vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje sdílíme pouze v případech, kdy je to nutné. Vaše osobní údaje nikdy nebudeme sdílet bez řádného důvodu nebo zájmu souvisejícího s výše uvedenými účely.

1.1 Interní použití a použití přidruženými subjekty

Vaše osobní údaje budeme sdílet interně a případně také s našimi přidruženými subjekty, bude-li to nutné. Činíme tak pouze tehdy, máme-li k tomu přesně vymezený důvod.

1.2 Nepřidružené třetí strany

 1. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s nepřidruženými třetími stranami, které vykonávají administrativní, marketingové, odborné, platební nebo technologické podpůrné funkce.
 2. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s nepřidruženými třetími stranami, se kterými uzavíráme smlouvy o společných podnicích, smlouvy o brandingu nebo jiná strategická spojenectví, nebo v případě prodeje, sloučení, reorganizace, likvidace nebo jiné podobné události.
 3. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s nepřidruženými třetími stranami, které nám pomáhají zpracovávat vaše žádosti k obchodování s námi, jako je zpracování žádosti o přidělení kreditu, ověřování spolehlivosti na základě referenčních informací, správa informací o našich obchodních partnerech, umožnění obchodování a zpracování plateb.
 4. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, které nám pomáhají s našimi pracovními nabídkami nebo s nimiž máme uzavřené dohody.
 5. Jsou-li vaše osobní údaje uchovávány v systému řízení vztahů se zákazníky (CRM), budou vaše osobní údaje sdíleny se společnostmi, které takové služby poskytují, a budou jimi odpovídajícím způsobem zpracovány.
 6. Zapojíme-li externí poskytovatele služeb, aby nám poskytovali podporu v rámci propagačních a/nebo reklamních činností, budou vaše osobní údaje odpovídajícím způsobem sdíleny.
 7. Je-li to nezbytné pro plnění smluvního vztahu, budeme sdílet vaše osobní údaje s partnery, zákazníky a dodavateli (včetně logistických partnerů).

1.3 Regulační orgány

Může se stát, že budeme požádáni, abychom zpřístupnili osobní údaje ze zákona nebo v důsledku soudního řízení pro účely řádného výkonu spravedlnosti, vyšetřování porušení předpisů, interakci s vládními databázemi sloužícími k boji proti podvodům, ochranu bezpečnosti nebo neporušenosti našich databází nebo těchto webových stránek, ochranu a hájení našich práv nebo majetku, ochranu osobní bezpečnosti uživatelů našich webových stránek, přijímání opatření proti právní odpovědnosti, ochranu vašich nebo našich právních nároků a zájmů, obranu v případě soudních sporů a plnění požadavků vládních organizací. Vyhrazujeme si právo kontaktovat příslušné úřady v případě, že na našem webu dojde k nezákonným aktivitám nebo k porušení našich zásad.

2. Přenos údajů do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacím

Pokud sídlíte na území Evropské unie, mohou být shromažďované osobní údaje zpracovávány v zemi, kde přiměřenost zákonů o ochraně údajů nebyla schválena rozhodnutím Evropské komise o přiměřenosti. Například někteří poskytovatelé služeb mají sídlo mimo EU. Kromě toho je správce vašich osobních údajů dceřinou společností korporace se sídlem v USA, a proto může zpracování osobních údajů probíhat v USA. Pokud přenášíme osobní údaje tímto způsobem, zajistíme, aby byly uzavřeny veškeré dohody týkající se zpracování vašich osobních údajů, aby byly chráněny na úrovni uznávané EU podle standardních smluvních ustanovení EU pro přenášení osobních údajů nebo dalších přijatelných opatření, která vám a vašim osobním údajům poskytují odpovídající záruky.

Máte-li zájem o další informace, jak za těchto okolností chráníme vaše osobní údaje, obraťte se na Vedoucího  Ochrany Osobních Údajů (EU Data Protection Officer, kontaktní údaje viz výše) nebo kontaktujte přímo nás na adrese: PrivacyEU@adm.com.

3. Ukládání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje ukládáme pouze po dobu přiměřenou našemu účelu zpracování a/nebo po dobu vyžadovanou příslušnými zákony. Vaše osobní údaje nezpracováváme déle, než je třeba.

Máte-li zájem o další informace o lhůtách pro uchovávání údajů, obraťte se na našeho Vedoucího Ochrany Osobních Údajů (EU Data Protection Officer); kontaktní údaje viz výše.

4. Vaše práva

Tam, kde platí GDPR, můžete využít následující opatření týkající se zpracování vašich osobních údajů. Níže uvedené kontaktní údaje můžete použít, abyste si vyžádali:

 1. přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR: Máte právo požádat o informaci, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají, a o následný přístup k těmto osobním údajům.
 2. opravu svých osobních údajů podle čl. 16 GDPR: Máte právo na opravu svých osobních údajů, které jsou nepřesné nebo neúplné, včetně prostřednictvím dodatečného prohlášení.
 3. vymazání svých osobních údajů podle čl. 17 GDPR: Máte právo nás požádat o vymazání vašich osobních údajů, pokud se na ně nevztahuje výjimka pro uchovávání osobních údajů.
 4. omezení našeho zpracování vašich osobních údajů podle čl. 18 GDPR:Za určitých okolností máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.
 5. přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR: Za určitých okolností můžete mít právo požádat o poskytnutí vašich osobních údajů ve strojově čitelném formátu. To platí, pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a)), pokud jsou zvláštní kategorie osobních údajů zpracovávány na základě souhlasu (čl. 9 odst. 2 písm. a)) nebo pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b). Toto právo na přenositelnost údajů zahrnuje právo na přenos vašich osobních údajů přímo jinému správci údajů.
  Námitky proti našemu zpracování vašich osobních údajů podle čl. 21 GDPR: Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány za účelem plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e)), za účelem oprávněných zájmů správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f)), nebo za účelem přímého marketingu a souvisejícího profilování (čl. 21 odst. 2), můžete na základě důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. V případě přímého marketingu můžete kdykoli vznést námitku bez odůvodnění a s budoucím účinkem.  
 • Je-li zpracování založeno na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli s budoucí účinností odvolat.

5. Stížnosti

Obecnou stížnost ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů můžete předložit u dohledového orgánu.

6. Poskytování osobních údajů

Je-li naše zpracování vašich osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, je nutné, abyste nám poskytli své osobní údaje, abychom mohli uzavřít smluvní vztah. Je-li naše zpracování založeno na jiném právním základě, nemusíte s námi své osobní údaje sdílet. Avšak bez vašich osobních údajů často nelze dosáhnout zamýšleného účelu, nebo by mohlo být plnění bez poskytnutí osobních údajů omezeno.